Whitepapers

Vergadering notuleren van A tot Z: onze tips voor betere notulen

Verbeter uw werkwijze met onze tips om beter en efficiënter een vergadering te notuleren

Notulen vormen een essentieel verslag van vergaderingen en de daarin genomen beslissingen: vergaderingen notuleren is een noodzakelijkheid voor goed bestuur. Notulen kunnen namelijk altijd worden geraadpleegd om zaken recht te zetten of te verduidelijken.

In deze whitepaper willen wij deze vaak ondankbare en lastige taak centraal zetten en laten zien hoe het beter kan, om van notuleren de eretaak te maken die het eigenlijk hoort te zijn.

U leest over:

  • Het doel van een vergadering notuleren
  • Hoe u een eigen aanpak kan ontwikkelen
  • Hoe u een eigen notuleersjabloon kan ontwikkelen
  • En nog meer andere praktische tips

Na het lezen van deze whitepaper beschikt u over de juiste tools om aan de slag te gaan met vergaderingen notuleren.